GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42568
Flatanger (5049) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Stormyra
(Sist oppdatert 14.sep.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Isranddelta bygd opp til marin grense (119 m o.h.). Trolig klassisk deltautvikling, med avtagende kornstørrelse distalt (mot nordvest) og vertikalt. Gravd hull i sørvest-skråning ca. 20 m under toppnivå viser slamholdig grusig sand. I distalskråningen er det observert grunnvannsutslag ca. kote 60 (unøyaktig høydeangivelse). Silt/leir (bunnlag?) opptrer langs veien på nordvest-siden av forekomsten.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse