GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42570
Flatanger (5049) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Holtrabben
(Sist oppdatert 14.sep.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten representerer en erosjonsrest i distaldelen av Stormyraforekomsten. Den er ikke feltkartlagt, men antas å bestå av relativt grove toppmasser og gradvis overgang til sandige sedimenter vertikalt. I den indre del (mot fjellsiden) er forekomsten bygd opp til marin grense (120 m o.h.).


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse