GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42574
Flatanger (5049) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Beingårdsmyra
(Sist oppdatert 14.sep.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelv-vifte bygd ut fra Eidbygdskardet. Rotpunktet har en høyde på ca. 140 m o.h. I distaldelen lateralt (syd) ligger avsetningen på silt (nivå maksimum 120 m o.h.). Gruslagene i denne delen er steinrike, og ligger horisontalt. Avsetningen må ses i sammenheng med passpunktdrenering ca. kote 215- 220 vestover fra Alteskardet, med en bredemt sjø i området Sandvatnet. Forekomsten er nesten i sin helhet dekket av myr, og nedre begrensning vil være finkornige sedimenter distalt, grunnvannspeil proksimalt. Myra som dekker forekomsten synes å være dyp slik at massen under neppe er utnyttbar ressurs. Sand- og grusmassene går i dagen bare i terrassekanten og langs bekkene. I rotpunktet av vifta er massene grovkornige med mye godt rundet stein og grov grus. Mektigheten på avsetningen er neppe mer enn 2-3 m over grunnvannsspeilet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse