GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42576
Flatanger (5049) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Nonshaugen
(Sist oppdatert 14.sep.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Israndavsetning bygd opp til marin grense, med variabel materialsammensetning. Innslag av glasitektoniske strukturer, og skrålag med fall både mot nord og syd.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse