GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42578
Flatanger (5049) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Bårdvika
(Sist oppdatert 14.sep.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en strandavsetning som nesten utelukkende består av sand. Eksponert mot vest i nedlagt massetak. Avsetningen kan ha ganske store mektigheter mellom oppstikkende fjellknauser. Snitt i massetaket viser minst 4 m.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse