GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42604
Nærøysund (5060) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Teplingan
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Øverste del av forekomsten består av isranddelta i form av terrasser. I lavere nivåer består forekomsten av glasifluviale/fluviale masser. Mye myr på deltaflata. Svært stor mektighet i fronten av deltaet, men usikkert hvordan fjellet ligger under avsetningen. Nedenfor den avgrensede forekomsten ligger grove elveavsetninger. Mektigheten på disse er sjelden mer enn 1 - 2 meter over grunnvannsspeilet.


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse