GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46042
Ringerike (3007) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Hensmoen
(Sist oppdatert 08.aug.2018)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et stort breelvdelta bygd opp til marin grense i en fjordarm i Tyrifjordbassenget. Forekomsten er meget viktig med kvalitetsmessig meget gode masser både for veg- og betongformål. Det er tidligere tatt ut store mengder flere steder på forekomsten. I dag er det store uttak fra ett massetak. Hensmoen er sammen med Kilemoen de viktigste grusressursene i Ringerike kommune med bl.a. store leveranser av tilslag til forskjellig typer betongprodukter. Forekomsten forsyner markeder langt ut over kommunegrensen og er klassifisert som en meget viktig ressurs i nasjonal sammenheng.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse