GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46046
Ringerike (3007) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Kilemoen
(Sist oppdatert 09.aug.2018)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter selve isranddeltaet Kilemoen og elveterrassen Begnamoen, mellom jernbanen og Kilmoens terrassekant. På Begnamoen ligger et relativt grovt 5-10 m mektig elveavsatt topplag over middels til finkornet sand tilhørende det opprinnelige isranddeltaet. På Kilemoen synes grovere materiale å være lokalisert i de sørvestlige områdene, ved A/S Svelviksand og i de nordre delene. Sentrale deler av moen synes å være oppfylt med finsand. Bergarts- og mineralsammensetningen tyder på god kvalitet. Det produseres en rekke fraksjoner og spesialprodukter i massetaket. Det er etablert produksjon av betongelementer i uttaksområdet og en stor del av produksjonen blir eksportert til Osloområdet. Forekomsten er klassifisert som en nasjonal viktig forekomst.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse