PUKKDATABASEN

Forekomstområde 46092
Ringerike (3007) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Vestsiden pukkverk
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger ved Kilemoen like nord for Hønefoss, og bergarten er gneiser med varierende sammensetning og kornstørrelse. Det opptrer gjennomgående årer (ganger) med gabbro/metagabbro. Forekomsten har vært i drift siden 1966 og har nå betydelige årlig uttaksvolum. Steinbruddet drives med tre pallhøyder. Pukkverket har flere trinns knusing og sortering i en rekke fraksjoner. Området rundt pukkverket er prøvetatt i 4 lokaliteter. Store reserver er lagt ut som områder for råstoffutvinning i kommuneplanen. Topografien varierer med høydeforskjeller på 50 meter.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse