GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46248
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Gravbotn
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Flere hauger og rygger (eskere). Høyde fra 1 m til 5-6 m. Det er tatt ut noe masse. Forekomsten består av grusig sand med svært lite stein og ingen blokk.

1996: Forekomsten er avgrenset med stiplet omriss, mens mindre enkeltområder med hauger og rygger er volumberegnet. Det er ingen større, men ett lite uttak i esker. Massetakene har kun helt lokal interesse.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse