GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46250
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Skarvanstølen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Den opprinnelige terrassen ved Skarvanstølen er for en stor del tatt ut. Også andre steder er det tatt ut større mengder. Forekomsten omfatter en rekke hauger og rygger.

1996: Et større område er registrert med stiplet omriss. Innenfor dette er flere mindre områder volumberegnet. Det er tatt ut masser flere steder i forekomsten til lokale formål.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse