GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46256
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Lauvdalen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
En interessant deltadannelse med iskontakt og dødisgroper. Usedvanlig for Hallingdal. Verneverdig. Lauvdalen seter like nord for forekomst, berører bare litt av forekomsten. Veg går over forekomsten, og noe av arealet benyttes til beitemark.

1996: Det er tatt ut betydelige mengder i de senere åra. Massene er brukt til de lokale vegene. Forekomsten er viktig i forsyningen av veggrus, men har også mulig verneverdi.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse