GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46258
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Skarstølen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har et mindre massetak.

1996: Forekomsten er et område med hauger og rygger med sortert breelvavsatt materiale. Det er tatt ut masser fra ett massetak til lokale veger.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse