GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46260
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Fiskeløk
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mindre avsetning. Tynn, større fluvial avsetning like ved.

1996: Forekomsten er registrert med stiplet avgrensing og omfatter i hovedsak morenemateriale. Lengst øst er det en liten sortert avsetning som en høyere haug over en lav elveavsetning. Det er tatt ut noe masse i haugen.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse