GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46264
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Lya
(Sist oppdatert 17.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
En meget grov avsetning. De mest aktuelle masser for uttak ligger nordvest for riksveg 7, mellom Sag og Leikvoll på eiendom 9/1,2. Disse ryggene har noe mindre blokk og stein enn resten av forekomsten. Ellers er det mest aktuelt for uttak mellom ny og gammel riksveg 7 og vest for Lya.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse