STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 46272
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Trillhustippen
(Sist oppdatert 17.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor steintipp fra tunneldrift. Bergarten er en middels-grovkornet gneisgranitt.
Tippen består av 1.3 mill kbm. materiale. Det er massetak idag ved tverrslag. Det er mulig og ta ut inntil 1 mill. kbm. mot NØ og evt. la dalsiden stå igjen.

Steintippen blir ikke utnyttet per 1996. Massene kan knuses og benyttes til kommunalvarepukk.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse