STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 46274
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Nubbgardstippen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor steintipp etter tunneldrift av Oslo Lysverker. Bergarten er en gneisgranitt.
Steintipp fra tverrslag mellom Ål og Torpo langs dalen, 2,5 km fra hver side.
1996: Det er ikke tatt ut masser fra steintippen de senere åra. Massene er egnet for knusing til enklere tekniske formål.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse