STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 46276
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Oppsjøtippen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steintipp hvor det meste av massene er tatt ut. Massene er tidligere brukt til vegformål.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse