STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 46280
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Kleivi
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steintipp delvis brukt som søppelplass.

1996: Lav steintipp bestående av grov til middelskornet gneis, ingen utnyttelse av massene. Synes heller ikke å være interessant for teknisk bruk.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse