GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46282
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Volelie
(Sist oppdatert 17.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I alt 3 hauger og rygger hvorav en (Langehaug) nok er en esker. Innholdet av skiferholdige bergarter er stort. Sannsynligvis dårlig sortert. Flere mindre forekomster i nærheten. Bekken Vola ligger i en tidligere dreneringskanal.

1996: Det er åpnet et massetak på sørsiden av bekken i morene-masser.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse