GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46284
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Kolsrudstølen
(Sist oppdatert 17.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lateralavsetning, avsatt i lokal bresjø.

1996: Massene består av sand med noe grus. Kun interessant for bruk på setervegen.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse