GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46290
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Hellebu
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor samling hauger og rygger. Noen mindre nedlagte massetak. Passer ikke for volumberegning. De største og tykkeste haugene ligger nærmest Hellebu.

1996: Det tas nå ut masser fra forekomsten for bruk til lokale veger.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse