GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46304
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Vallo
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vesentlig morene. Bare de største mektigheter nær massetaket er avgrenset, avsetninger også øst for bekken Svåre.

1996: Området er brukt til masseuttak, og det kan fortsatt tas ut masser herfra.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse