GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46306
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Osestølen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av flere hauger og rygger innenfor et stiplet omriss. Ikke aktuelt med volumberegning.

1996: Forekomsten blir ikke utnyttet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse