GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46308
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Kråkhamar
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Et større antall hauger og rygger vest, nord og øst for Kråkhamarvatnet. Området ikke befart pga. stengt veg. Avgrensning bare omtrentlig og tatt fra flyfoto og litteraturen. Et område ved Breastølen er inkludert. For det meste kameavsetninger.

1996: Lav avsetning med fjellblotninger. Forekomsten er uinteressant utenom området ved Brennhaug.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse