GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46488
Modum (3047) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Slettmoen
(Sist oppdatert 07.aug.2018)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et breelvdelta bygd opp til marin grense i den søndre del av forekomsten, mot nord sandurdelta bygd opp over breelvdeltaet. Tydelige dreneringsspor i sanduren. Mot nord grovt materiale med godt rundet grus, stein og noe blokk i topplaget. Under dette og spesielt mot sør på forekomsten består massene av ensgradert sand. For bruk til teknisk formål synes den nordligste delen og da spesielt de øverste metrene å være mest aktuelle.


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse