PUKKDATABASEN

Forekomstområde 46600
Øvre Eiker (3048) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Hokksund pukkverk
(Sist oppdatert 20.jun.2017)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Et meget stort pukkverk. Årsproduksjon i 1981 på 110.000 tonn. Driver også grustak, forekomst 10. Forsyner distriktet. Bergarten er en finkornet kvartsdiorittisk gneis med bånd og linser av amfibolitt. Noe granat. (Kvartsdiorittiske gneiser med mørke, mer mafiske partier (diabaser). Gneisene varierer mye i kornstørrelse, farve og mineralinnhold. Bergartene er generelt sterkt foldet, med steiltstående foldeakser. Bergartserien kuttes av tette mm-cm tykke ganger av kvarts/feltspat.)


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse