PUKKDATABASEN

Forekomstområde 46606
Øvre Eiker (3048) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Renningsåsen pukkverk
(Sist oppdatert 20.jun.2017)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Syenitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Tidligere prøvelokalitet der NGU har tatt prøve i en vegskjæring for mekanisk test av bergarten i område. Bergarten har meget gode mekaniske egenskaper og det produseres asfalttilslag for et større dekningsområde. Pukkverket ble i sin tid etablert av Mesta. Det drives på bergartene syenitt, basalt og rombeporfyr.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse