GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46626
Lier (3049) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Lyngås
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et av flere breelvdelta i Lierdalen og er detaljkartlagt av NGU så tidlig som i 1979. Massene består av sand og grus som er uregelmessig oppbygd og varierer i kornstørrelse. Det har vært tre store massetak i forekomsten. I dag er Lyngås motorbane etablert i det ene. De to andre er drevet sammen og disponeres nå av en produsent. Forekomsten har vært meget viktig i forsyningen av sand og grus i en rekke år, blant annet med leveranser til Oslo. Forekomsten er klassifisert som en nasjonal viktig forekomst. Det bør utarbeides planer for hvordan de resterende massene i forekomsten skal utnyttes.


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse