PUKKDATABASEN

Forekomstområde 46686
Lier (3049) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Lierskogen pukkverk
(Sist oppdatert 19.jun.2017)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Hornfels
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stort pukkverk med asfaltverk. Inndrift skjer i 3 forskjellige nivå. Man har en del problemer med klager fra naboer (støy, støv osv.). Årlig kontroll av materialkvalitet. Skifer som veksler med karbonatlag. Bergarten tilhører underste del av øvre silur (130 m tykk). Bergarten er foldet (synform), og kalkstein fra etasjene 8 og 9 er skjøvet inn over den. Samtlige bergarter er blitt utsatt for oppvarming og karakteriseres som hornfelser. Granitt-grensen ligger bare 2-300m unna (utløper av drammensgranitten). Denne antas å være årsaken til oppvarmingen. Syenitt i ganger (permiske).


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse