GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46724
Asker (3025) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Verket-Hurum
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor randavsetning som stikker ut i Drammensfjorden fra Hurumlandet. Deler av avsetningen er detaljundersøkt av konsulentfirmaer (Geoteam A/S, Noteby A/S) og hele avsetningen er kartlagt av NGU. Forekomsten er en meget store og viktig byggeråstoffressurs for det sentrale østlandsområdet. Forvaltningen av ressursen er derfor ikke bare et lokalt ansvar, men forekomsten bør inngå i en regional forvaltningsplan på tvers av kommune- og fylkesgrenser og bør utnyttes maksimalt.

Avsetningen har en mer finkornig korngradering mot øst (sand), mens det mer sentralt i massetaket er mer grus og mindre sand. Driftsretningen er mot nord og øst midt i ryggen. Avsetningen benyttes til alle byggeråstofformål, først og fremst betong, men også singelproduksjon. Det er foretatt digital 3D-modellering for beregning av volum i forekomsten som viserat de resterende mengder sand og grus er totalt ca. 20 millioner m3.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse