GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49927
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tåfossen
(Sist oppdatert 10.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Israndrest, deltaflate 25-30 m o.h. Isen har truleg hatt eit opphald i avsmeltinga, pga. fjellterskelen ved Tåfoss. Iflg. grunneigaren er det nokså grunt ned til godt hardpakka finsand/silt. Vestover blir massane grovare. Skal vere brukbar til støypesand. Gamalt uttak i vestenden av førekomsten, nå nedlagt, planert og tilsådd. I 2007 er førekomsten nedbygd og oppdyrka.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse