GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49929
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordal
(Sist oppdatert 10.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten terrasse på vestsida av Storelva, og eit isranddelta på austsida. Lite snitt ved kyrkja viser sortert sand, grus og stein. Lokalkjent mann: topplag inneheld grus og stein, av og til harde utfellingslag med rødbrun farge. Sand og gruslag under. På gravplassen (vestsida av elva) er det stor variasjon å finne i grunnen. Enkelte stader er det mest lauspakka sand og grus. Andre stader er det aurhellelag. I 2007 er førekomsten dels nedbygd, dels oppdyrka. Nokre lokale uttak kan likevel vere aktuelt.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse