GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49931
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haukå
(Sist oppdatert 10.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er samansett av 3 terrassar. Terrasseflatane på sørsida av elva ligg ca. 25 m o.h. På nordsida er det fleire terrassenivå som varierer mellom 19-25 m o.h. Ikkje gode snitt, men inntrykk av at det er sortert sand-/grusmateriale med ein del stein i den øvste delen av terrassane. Truleg meir finstoff nedi avsetningane. Ein del sand på overflata. 2007: Førekomsten er i stor grad oppdyrka. Nokre stader stikk fjellknauser opp mellom terassane.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse