GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49933
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Jarane
(Sist oppdatert 10.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
To avsetningar, ein på nordsida av riksvegen og austsida av Hamnaelva, og ein på sørsida av vegen og vestsida av elva. Ikkje snitt. Lokalkjent opplyser at massane er bygd opp av sand, grus og stein med ein del humus. På oversida av riksvegen hadde vegvesenet tidlegare eit lite massetak. Dei kjørte massane gjennom knusar før dei blei nytta. Massetaket er no planert og oppdyrka.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse