GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49939
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Steinvik
(Sist oppdatert 10.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Randavsetning som truleg er blitt vaska og erodert av bølger. Dette gjeld spesielt overflata. Kan vere finstoff i botnen. Eit lite terrassenivå 29 m o.h. Eit lite snitt ved riksvegen viser usorterte massar. Elles ga massane inntrykk av å vere sortert.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse