GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49943
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Store Høydal
(Sist oppdatert 10.jul.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Erosjonsrest etter ein tidlegare sandur. Sandurflata heller mot fjorden. 5-6 m mektig topplag over godt utvikla skrålag av sortert sand, grus og stein. Den resente elvevifta inneheld og sand, grus og stein. Denne er ikkje med i volumberekninga. Det blir og grabba etter sand og grus utafor elvemunninga. Lokalt viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse