GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49947
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Svardal
(Sist oppdatert 10.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Fem avskilte avsetningar, der to er svært små. Terrassenivå i fleire høgder, 40-45, 35, og 20-25 m o.h. To gamle nedlagte massetak i avsetninga søraust for Storelva. Snitta er nedrast, men gir inntrykk av sortert sand og stein. Finstoff i botnen. Veglaboratoriet hadde for små prøver til fullstendig sprøheit- og flisigheitsanalyse, men dei fekk inntrykk av at steinmaterialet var av jamn og god kvalitet med omsyn på slitestyrke. 2007: Førekomsten er oppdyrka og bebygd.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse