GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49953
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Klubben
(Sist oppdatert 06.aug.1992)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor steinur/skredvifte, ved Haukå. De øverste 3-5 m består av stein og blokk, dannet av stedets bergart, som her vesentlig består av devonsandstein. Under dette laget ligg finkornig materiale, med en del store blokk (morene ?). Det er sporadisk drift i forekomsten.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse