PUKKDATABASEN

Forekomstområde 49957
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haukå
(Sist oppdatert 10.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Mylonitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt i en fjellskjæring ved et nedlagt fergeleie. Gode muligheter for kaianlegg i området. Prøvetatt bergart er en mylonitt som varierer noe langs skjæringen. Overdekningen i området er moderat. I 2007 er det etablert settefiskanlegg i nærheten, noe som gjør uttak mindre aktuelt.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse