PUKKDATABASEN

Forekomstområde 49959
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rabben
(Sist oppdatert 18.jun.1992)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Mylonitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt fra masser som er utsprengt fra en nærliggende grøft. Området er moderat overdekket. Mulig uttaksareal er beliggende sjønært. Prøvetatt bergart er en anorthositt. Det er variasjon i bergartssammensetningen i området, men den prøvetatte bergarten synes å dominere.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse