GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49969
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dingja
(Sist oppdatert 13.aug.1993)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det er teke ut ein del massar frå førekomsten. Snittet syner noko sortert sand, grus og stein. Materialet er nedrasa, slik at det er uråd å få eit godt bilete av massane i førekomsten. Førekomsten er så pass liten at han berre kan reknast som ein lokal ressurs.
1993: Forekomsten ble ikke befart. 2008: Førekomsten er ikkje befart


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse