GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49971
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eivindvik, Indre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
På sørsida av elva er det teke ut ein del materiale. Øvste laget (1-2 m) er sand, grus og stein. Djupare nede er massane svært finkorna. Mellom dei to skjikta er eit hardt aurhellelag. I fylgje gardbrukaren er massane ikkje eigna som støypesand. Eventuell utnytting av massane må vere til fyllmasse.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse