GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49977
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lihaugrumpene
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det er usikkert kor mektig førekomsten er. Materialet er sortert sand, grus og stein. Undersøkingar må gjerast for å avgjere bruken av materialet.
1993: Et ca 3m høyt snitt i nordsida av forekomsten, viser
sortert sand og grus. Litt masser er uttatt, og arealet
tilbakeført til dyrka jord.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse