GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49985
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Steine
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det er tidlegare teke ut mykje materiale frå førekomsten. I dag er det berre mindre, sporadiske uttak. Firmaet har kjøpt materiale i Masfjorden, Hordaland. Det er att to mindre delar av avsetninga, førebels bandlagt av hus og jordbruk.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse