GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49991
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Midlia
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vifta har rotpunkt 100 m o.h. Vifta inneheld ein del skredmateriale i tillegg til breelvmateriale. Det er teke ut ein del masse. Snittet syner dårleg sortert sand, grus, stein og blokk. Fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse