GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49997
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Austgulen, Øvre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Materialet i førekomsten stammar truleg frå både den austgåande Austdalen, og den nordaustgåande dalen. Elveerosjon har delt avsetninga i tre delar. Snittet i massetaket syner sorterte sand- og grusmassar. I den nedste avsetninga kan materialet ligge over finstoff. I dei to andre avsetningane er materialet noko grovare.
Et ca 4m høyt snitt.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse