GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49999
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rutledal
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
To avsetningar, den største ved Utgjerdet og ein mindre ca. 100 m lenger sør. Det er teke ut noko masse ved Utgjerdet. Snittet er nedrasa og syner sortert sand, grus og stein. Massane er truleg sorterte. Noko mindre mengder lausmassar også på austsida av elva.
1993: Massetaket er igjengrodd. 2008: Mulig lokal ressurs


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse