GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50001
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Breivik
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Isranddelta med toppflate 40 m o.h., med fleire lågare-liggande terrassenivå. Førekomsten inneheld lagdelte og sorterte massar. Kornstorleiken var finsand og silt (marint) til grov stein. I sør ligg massane på fjellgrunn. Nærast fjorden er det kanskje finstoff i djupet. Mektig morene ca. 2.5 km oppover Breidalen. Noe masse kan tas ut til lokalt bruk, men det kan komme i konflikt med jordbruksinteresser og hus.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse