GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50003
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hjartholm, Indre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
To breelvterrassar avsett i eit høgare havnivå. Eit snitt aust i førekomsten syner finkorna massar (marine) nedi avsetninga. I dei øvste partia er det sortert og lagdelt sand-, grus- og steinmateriale dominert av sand. Før utnytting må det grundigare undersøkingar til. Førekomsten kan ha interesse lokalt.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse